Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπερεώσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από Δήμους-Nοσοκομεία και από τις τοπικές Eκκλησίες.

Μερικά από τα έντυπα που χρειάζονται ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τον ενταφιασμό της σορού :

  • Ληξιαρχικές πράξης θανάτου.
  • Ιατρικές γνωματεύσεις.
  • Άδειες ενταφιασμού.
  • Άδειες εκταφιασμού.

΄Ολα τα δικαιολογητικά,καθώς επίσης πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που εκδίδονται τα παραδίδουμε στις οικογένειες του αποβιωσάντων.

kourogiorgas_grafio_teleton

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο
Σταθερό 2755023225
6977603605-6977773443

kourogiogas_mail

kourogiorgasth@gmail.com

kourogiorgas_location

Εθνοσυνελεύσεως
Άστρος
Αρκαδίας
Τ.κ 22001