Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται μετά από δώδεκα ώρες από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου, αφού προσκομισθεί στην υπηρεσία Άδεια ταφής από το Ληξιαρχείο.

Η ώρα ταφής καθορίζεται μετά την έκδοση άδειας ταφής .

Για την παραχώρηση χρήσης χώρων για τη σύσταση των οικογενειακών τάφων λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

  • Άτομα νεαρής ηλικίας.
  • Συγγενείς υπαρχόντων οικογενειακών τάφων.
  • Δημότες.
  • Ονομαστική αίτηση.

tafes

kourogiorgas_grafio_teleton

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο
Σταθερό 2755023225
6977603605-6977773443

kourogiogas_mail

kourogiorgasth@gmail.com

kourogiorgas_location

Εθνοσυνελεύσεως
Άστρος
Αρκαδίας
Τ.κ 22001