Σε περίπτωση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό, τα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του θανόντος επικοινωνούν με την οικεία Προξενική Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για τη μεταφορά στην Ελλάδα της σορού, των οστών ή της τέφρας, ανάλογα με τα έθιμα που επιθυμούν οι οικείοι του θανόντος να τηρηθούν.

Από διαδικαστικής άποψης είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στην ως άνω Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα:

  • (Πιστοποιητικό θανάτου και άλλα υγειονομικής φύσης δικαιολογητικά), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία του ξένου κράτους όπου βρίσκεται η σορός του θανόντος.
  • Το γραφείο μας αφού ενημερωθεί έγκυρα απο τους συγγενείς θα μεριμνήσει για την παραλαβή της σορού αλλά και των απαραίτητων εγγράφων από τον τόπο άφιξης.

kourogiorgas grafio teleton

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο
Σταθερό 2755023225
6977603605-6977773443

 

Εθνοσυνελεύσεως
Άστρος
Αρκαδίας
Τ.κ 22001