Σε περίπτωση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό, τα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του θανόντος επικοινωνούν με την οικεία Προξενική Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για τη μεταφορά στην Ελλάδα της σορού, των οστών ή της τέφρας, ανάλογα με τα έθιμα που επιθυμούν οι οικείοι του θανόντος να τηρηθούν.

Από διαδικαστικής άποψης είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στην ως άνω Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα:

  • (Πιστοποιητικό θανάτου και άλλα υγειονομικής φύσης δικαιολογητικά), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία του ξένου κράτους όπου βρίσκεται η σορός του θανόντος.
  • Το γραφείο μας αφού ενημερωθεί έγκυρα απο τους συγγενείς θα μεριμνήσει για την παραλαβή της σορού αλλά και των απαραίτητων εγγράφων από τον τόπο άφιξης.

kourogiorgas_grafio_teleton

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο
Σταθερό 2755023225
6977603605-6977773443

kourogiogas_mail

kourogiorgasth@gmail.com

kourogiorgas_location

Εθνοσυνελεύσεως
Άστρος
Αρκαδίας
Τ.κ 22001