Είσπραξη Εξόδων Κηδείας

Ο/Η σύζυγος του αποβιώσαντα μπορεί να εισπράξει από το Ασφαλιστικό του Ταμείο κάποιο χρηματικό ποσό για τα έξοδα της κηδείας.Το ύψος του ποσού διαμορφώνεται και καθορίζεται ανάλογα με το Ασφαλιστικό Ταμείο αλλά και με κάποιες άλλες προυποθέσεις όπως π.χ αν υπήρχαν επιπλέον έξοδα μεταφοράς σε κοιμητήριο άλλης πόλης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ

 • Από το Ταμείο του ΙΚΑ χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας θανάτου.
 • Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
 • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
 • Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ OAEE:

 • Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1200,00€.
 • Εάν η σορός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο που απεβίωσε ο ασφαλισμένος και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100 χλμ.,καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι του ποσού των 205 € ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200 χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380 €.
 • Σε περίπτωση θανάτου στην αλλοδαπή ασφαλισμένου που έχει μεταβεί εκεί για νοσηλεία με έγκριση του οργανισμού καταβάλλονται τα έξοδα κηδείας που ισχύουν για την Ελλάδα, καθώς και πρόσθετη δαπάνη για ταρίχευση, αγορά φέρετρου, μεταφορά σορού και αξία εισιτηρίων μετακίνησης ενός συνοδού ή δαπάνη ταφής στο εξωτερικό.
 • Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους για όσους πεθαίνουν σε χώρες της Αμερικής και της Αυστραλίας το 10πλάσιο και σε χώρες της Ευρώπης Αφρικής και Ασίας το 7πλάσιο των εξόδων κηδείας που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στην Ελλάδα.
 • Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είχε μεταβεί στην αλλοδαπή χωρίς έγκριση του Οργανισμού, τότε καταβάλλονται έξοδα μέχρι το ήμισυ του ποσού που καταβάλλεται εάν ο ασφαλισμένος πήγαινε με έγκριση του Οργανισμού.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

 • Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.
 • Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Συμπληρωμένη αίτηση για έξοδα κηδείας.
 • Το βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα.
 • Η ληξιαρχική πράξη θανάτου
Γραφείο Τελετών Κουρόγιωργας Άστρος

Γραφείο Τελετών Κουρόγιωργας

| Εθνοσυνελεύσεως Άστρος • Αρκαδίας Τ.Κ 22001 |

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο

Τηλεφωνο Αμεσης Αναγκης